| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

ENERGIA I INFRAESTRUCTURES

Page history last edited by tascrotch@hotmail.com 10 years, 6 months ago

 

 

FITXA 

 

 

COMMON - RECURS 

Experiència:

Som Energia

Ubicació /

dinàmica territorial

Girona – Catalunya – Estat Espanyol

Tipus

Cooperativa (Consumidor i productors) de producció d’energia renovable

Necessitat a què respon

Proveïr del recurs necessari, l’electricitat de forma ecològicament sostenible i sota un model de gestió i producció cooperatiu.

Què interessa estudiar?

1. Perquè produeixen un recurs necessari de forma cooperativa;  i de forma Excloent (quan el consumeixes, no cosumeixes un recurs rival) i per tant, competeix amb el mercat privat d’energia.

2. Perquè és un recurs comú dels/les membres de la coop.

3. Per la seva dimensió i estructura territorial, pel model d’expansió i les fortaleses i amenaces que la seva escalabilitat comporti (2010, 150 membres – 2013, 10.000 membres).

4. Valor afegit: Component ideològic. Es busca afavorir l’estalvi energètic: penalitza un ús abusiu i premia l’estalvi del recurs.

Contacte

srisern@gmail.com (Sebastià Riutort, membre grup local Bcn) i www.somenergia.coop.

 

 

COMMON – RECURS/INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA 

Experiència:

Guifi.net

Ubicació /

dinàmica territorial

Osona - Catalunya

Tipus

Creació d’infraestructura per a conexió a internet de forma cooperativa basat en la protocol RALN,

Necessitat a què respon

Oferir connexió a zones, a vegades no cobertes per les empreses privades i que fomenta una xarxa oberta, lliure i neutral vertebrada per un acord d'interconnexióon cada node (membre) obté connectivitat i estén la xarxa.

Què interessa estudiar?

1. Pel tipus de recurs que genera: conexió inalàmbrica a internet de forma oberta (programari lliure), lliure (sense restriccions), i  neutral (respecte dels continguts).

2. Per la importància del factor de la escalabilitat: 22.000 nodes operatius, 10.000 nous projectats, amb cobertura a més de 40.000 km2...

3. Pel seu model organitzatiu intern: xarxa-comunitat, horitzontalitat-gestió...

4. Per la seva posició “estratègica”, respecte del Mercat i de l’Estat.

5. Implicació política: oferir infraestructura per fomentar un ús/consum d’un internet lliure, obert, no centralitzat i neutral.

 

Contacte

www.guifi.net (no hi ha persona de contacte encara)

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.