| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

6 GOVERNANCE

Page history last edited by juanin@globalproject.info 10 years, 10 months ago

torna enrera

 

Grup:

Rubén Martínez

Joan

 

 

FASE1: RECOPILACIÓ INFORMACIÓ

 

0. Intro/relat: Què entenem per 'Governance' i quina relació ha tingut a Barcelona amb els comuns urbans?

 

Plantegem trobar quin és el model de governance a la ciutat de BCN. Diferents vies: (1) polítiques participatives (2) producció subjectivitat (ex: emprenedor/free rider) (3) polítiques de gestió de l'espai públic i equipaments (ex: ordenança de civisme), ...

 

Amb aquesta finalitat, ens proposem 2 objectius:
(1) selecció de casos

(2) redacció d'un text: genealogia/anàlisi històric, experiències a nivell internacional, estat actual

 

1. Històric: Cóm s'han comportat els dispositius de governança a Barcelona per a fomentar/reduir els comuns urbans? 

 

2. Experiències rellevants a nivell internacional. Casos en els que la governança produïda per la negociació/tensió entre xarxes d'actors (societat civil, moviments socials, associacions, partits polítics, representants institucionals, etc.)  han generat espais d'autonomia per a la gestió comunitària de recursos.

 

3. Estat actual. Experiències concretes a nivell local: casos de lluites i polítiques amb efecte als procesos de gestió/producció de comuns urbans.  

 

3.1 Barcelona

3.2 Catalunya

3.3 Espanya

 

 

FASE2: RECERCA

 

1. Preguntes, hipòtesis.

 

Proposta hipòtesi:

 

Està emergint un nou urbanisme ciutadà a Barcelona que es consolida tant per processos de lluita contra la despossessió actual (processos de resistència i re-apropiació) com per les institucions de base social que han treballat històricament per als béns comuns (cooperatives de treball, cooperatives de finances, espais autònoms, etc.). Aquests nou urbanisme basat en els comuns urbans, a diferencia del paradigma anterior (70-80s) es caracteritza per un enfrontament i tensió amb les institucions formals més que per una penetració en espais de representació.

 

En aquest espai de repolitització del comú, els dispositius de governança local cauen en descrèdit, ja que han tendit a centralitzar i a exercir control sobre les comunitats polítiques i a fer el joc al urbanisme mercantil.

 

 

2. Recursos: fonts d'informació, links, bibliografia.

 

 

FASE3: RESULTATS

 

Documentació i reports dels casos, mapeig, entrevistes, articles, etc.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.