| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

PROPOSTA INICIAL

Page history last edited by Rubén Martínez 10 years, 9 months ago

torna enrera

 

Durant diverses trobades a finals del 2012 i principis del 2013, col·lectius i agents de la ciutat convocats per l'Observatorio Metropolitano de Barcelona (OMB), vam estar pensant la manera de produir una recerca col·lectiva de caràcter militant. El nostre objecte d'estudi principal es la pròpia ciutat de Barcelona i, com expliquem a continuació, partim d'una premissa una mica dramàtica però alhora força il·lusionant.

 

 

1. Dret a la ciutat: comuns urbans

 

Si bé durant un temps hi va haver una producció potent de discurs i anàlisi crític al nostre context que incidia sobre el model de ciutat que s'estava desenvolupant, notem que ara és necessari pensar noves fórmules de recerca col·lectiva. D'altre banda, degut al moment de canvi d'època que s'obre amb la crisi sistèmica que estem visquen, hi han tota una serie d'accions, plataformes i iniciatives que treballem des de diferents llenguatges i perspectives per a imaginar i implementar un model de ciutat diferent. La crisi del model de ciutat que vivim és absoluta i la construcció d'espais (d'acció i reflexió) per a configurar un nou escenari urbà ja està en marxa. Propostes per a imaginar i generar noves formes de gestió d'allò públic, iniciatives per a pensar i socialitzar nous drets socials, processos de reapropiament dels recursos comuns, lluites i accions que incideixen en les diferents realitats locals. En front del llarg procés d'acumulació capitalista basat en la despossessió ciutadana, hi ha una emergència -actual i de caire històric- per a reivindicar i construir el dret a la ciutat.

 

 

2. Necessitat d' eines polítiques produïdes col·lectivament.
 
Donat aquest escenari, hem decidit desenvolupar un procés de recerca conjunt sota el que poder federar i nodrir les accions i reflexions que estem construint cadascú. Prenent com a referent experiències de recerca col·lectiva de caràcter militant com "Barcelona Marca Registrada, un model per desarmar" (Ed. Virus) o "Madrid: ¿La suma de todos?" del Observatorio Metropolitano de Madrid, partim d'un full de ruta inicial per a obrir un espai de reflexió i producció d'eines que puguin mostrar una alternativa a l'estat de coses actuals. Sembla del tot necessari una anàlisi a nivell metropolità que pugui centrar-se tant sobre aspectes generals (model de ciutat neoliberal, lògica de mercat com a únic "espai democràtic", procés de financiarització, etc.) com sobre aspectes concrets (drets socials, endeutament ciutadà, enfortiment i expansió de les elits urbanes, desfeta del model Barcelona com a ciutat global, etc.). Necessitem eines específiques i noves hipòtesis polítiques per a desvetllar aquest escenari de depredació urbana i enfortir un model basat en el dret a la ciutat i els bens comuns.

 

 

3. Procés en marxa

 

Aquesta wiki és un espai més de la recerca, un espai on volem fer públic el procés, tant les idees de les que partim, els materials que anem confeccionant com les activitats i decisions que anem prenent. A partir d'un document que vam elaborar després de diverses sessions de treball on situàvem algunes de les línies de recerca que creiem incideixen en la realitat política en las que ens trobem, hem apostat per situar la noció de "comuns urbans" al centre de la recerca. Aquesta noció ens serveix com a focus per a introduir tot un seguit d'àrees de recerca i acció que el conjunt de la gent que hi participem hem establert com a prioritàries. Si estàs interessat/a en participar o tens alguna proposta posa't en contacte amb el grup coordinador a stupidcities (at) gmail.com.

 


 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.