| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

SOBRE AQUESTA WIKI

This version was saved 11 years, 3 months ago View current version     Page history
Saved by Rubén Martínez
on March 3, 2013 at 9:19:17 pm
 

tornar enrera

 

1. Que?

Aquesta wiki és l'espai on volem treballar diferents línies de recerca entorn als comuns urbans a Barcelona. En front del procés d'acumulació per despossessió que ha patit històricament el nostre context, els comuns urbans expressen el procés de producció i re-apropiació del dret a la ciutat.
 

 

2. Qui?

Tothom pot formar part d'aquest procés de recerca col·lectiva. Dintre del focus dels comuns urbans, hi han diferents àrees de recerca on qui estigui interessat/da pot participar. La gent que formem part de l'Observatorio Metropolitano de Barcelona, busquem dinamitzar i fer més còmode aquest procés, intentat dissenyar eines de treball i oferint-nos com a grup coordinador. Si voleu formar part del procés, podeu enviar un correu a stupidcities (at) gmail.com comentant els vostres interessos .


3. Com?

El procés de recerca articula diversos espais de treball. Per un costat, fem trobades presencials per a poder posar en comú els diferents interessos i les passes que cada grup està donant. També hem obert un espai per l'autoformació, on poder aprofundir en alguns coneixements útils i construir nocions comuns per al procés de recerca. Aquesta wiki és l'espai on anirem introduint les preguntes, hipòtesis, textos i treballs de recerca que es vagin elaborant. Volem que des del seu inici sigui un espai públic i obert a la participació, entenent que la recerca no ha de ser un procés solipsista i opac, sinó que en cada pas pugui mantenir-se en connexió i diàleg amb l'esfera pública.


4. Com introduir continguts a la wiki?

Si ja formes part del grup de recerca i has donat un tomb per la wiki per veure com estan distribuïts els continguts, editar a al wiki és molt fàcil. Hi han molts tutorials que expliquen com editar a un pbworks com aquest, enllacem un que creiem ho explica força bé http://youtu.be/oMZ3RM2DmJU 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.