| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

SOBRE AQUESTA WIKI

This version was saved 11 years, 3 months ago View current version     Page history
Saved by Rubén Martínez
on March 3, 2013 at 3:41:50 pm
 

tornar enrera

 

1. Que?

Aquesta wiki és l'espai on volem treballar diferents línies de recerca entorn als comuns urbans a Barcelona. En front del procés d'acumulació per despossessió que ha patit històricament el nostre context, els comuns urbans expressen el procés de producció i re-apropiació del dret a la ciutat.
 

 

2. Qui?

Tothom pot formar part d'aquest procés de recerca col·lectiva. Dintre del focus dels comuns urbans, hi han diferents àrees de recerca on qui estigui interessat/da pot participar. La gent que formem part de l'Observatorio Metropolitano de Barcelona, busquem dinamitzat aquest procés, intentat oferir eines i oferint-nos com a grup coordinador. Podeu enviar un correu a stupidcities (at) gmail.com comentant els vostres interessos si voleu formar part del procés.


3. Com?

El procés de recerca articula diversos espais de treball. Per un costat, fem trobades presencials per a poder posar en comú els diferents interessos i les passes que cada grup està donant. També hem obert un espai per l'autoformació, on poder aprofundir en alguns coneixements útils i construir nocions comuns per al procés de recerca. Aquesta wiki és l'espai on anirem introduint les preguntes, hipòtesis, textos i treballs de recerca que es vagin elaborant. Volem que des del seu inici sigui un espai públic i obert a la participació, entenent que la recerca no ha de ser un procés solipsista, sinó que en cada pas pugui mantenir-se en connexió amb l'esfera pública.


4. Com introduir continguts a la wiki?

Si ja formes part del grup de recerca i has donat un tomb per la wiki per veure com estan distribuïts els continguts, editar a al wiki és molt fàcil. Hi han molts tutorials que expliquen com editar a un pbworks com aquest, enllacem un que creiem ho explica força bé http://youtu.be/oMZ3RM2DmJU 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.